"En av mina viktigaste och roligaste uppgifter är att jag som chef skapar förutsättningar för mina medarbetare att lyckas med sina arbetsuppgifter på bästa sätt och utvecklas i sina roller."

Namn: Åsa Håkansson

Roll: Teknisk chef
Avdelning: Teknik och utredning

Hur har din resa sett ut på Sydvatten? 
Jag började arbeta på Sydvatten 2009 som utredningschef och ett halvår senare övertog jag rollen som teknisk chef och ansvarar för investeringsprojekten på Sydvatten. 2009 var vi tre på avdelningen och hade investeringsbudget på ca 30 mnkr och idag 12 på avdelningen och investeringsbudgeten har vuxit till ca 300 mnkr per år.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
En av mina viktigaste och roligaste uppgifter är att jag som chef skapar förutsättningar för mina medarbetare att lyckas med sina arbetsuppgifter på bästa sätt och utvecklas i sina roller. Mina arbetsdagar är väldigt varierande. Ena stunden är vi nere djupt i detaljerna i ett specifikt projekt och nästa stund arbetar vi med övergripande långsiktiga strategiska frågor.

Vad är det bästa med att jobba på Sydvatten?
Att få jobba med något så viktigt som vattenförsörjning är väldigt stimulerande.

asa.hakansson@sydvatten.se

010-515 10 90

Jobbar du redan på Sydvatten AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@sydvatten.se
  • Anders Lindström
  • Åsa Håkansson
  • Ellinor Lundin
  • Fedja Rustempasic
  • Håkan Bengtsson
  • Jörgen Johansson
  • Karolin Wennerbeck
  • Kenneth M Persson
  • Lars Rosén
  • Linda Parkefelt
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor