facebook tracking

Namn: Marie Nordkvist 

Roll:  Kommunikations- och hållbarhetschef 
Avdelning: Kommunikation och hållbarhet

Hur har din resa sett ut på Sydvatten?
Jag började 2005 på den nyinrättade tjänsten som kommunikatör. Den funktionen hade inte funnits tidigare då man ansåg att man varken behövde synas eller höras för att producera dricksvatten. 

Men med ny vd kom nya uppdrag för bolaget – bland annat att arbeta för att ansluta fler kommuner, men också arbeta för att kommunicera värdet av vatten och att stärka kranvattnet. Då var jag ensam med kommunikationsfrågorna, men idag har vi ett större uppdrag som innebär att vi också är fler. 

Vi är tre personer: en kommunikationsstrateg och en projektledare för våra utbildningsprojekt.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
Vanlig?! Som generalist och med den komplexitet vi lever med vet jag inte vad en vanlig dag är. 

Vad är det bästa med att jobba som kommunikations- och hållbarhetschef på Sydvatten?
Det bästa är att få jobba med bredden och i ett helhetsperspektiv. Från utbildningsprojekt med ungdomar, internt med all personal, politiken och ägarna, frågor om vattnets värde och hållbarhet … det är massor som är det bästa. Och inte minst att bygga förtroende för den samhällsviktiga funktion vi har. 

marie.nordkvist@sydvatten.se

010-515 10 60

Jobbar du redan på Sydvatten AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@sydvatten.se
  • Åsa Håkansson
  • Carina Hertzman
  • Jörgen Johansson
  • Kenneth M Persson
  • Magdalena Lindberg Eklund
  • Marianne Franke
  • Marie Nordkvist Persson
  • Mikael Siding
  • Oskar Hallberg
  • Per Johansson
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor