facebook tracking

Hur är det att jobba på Sydvatten?

Vatten har alltid varit ett intressant ämnesområde för mig, nu är det dessutom ett hett ämne i samhällsdebatten, vilket gör det hela än mer spännande. Hos Sydvatten har man möjlighet att utvecklas och lära nytt hela tiden, jätteroligt!

Marianne Franke Laboratoriechef

Namn: Marianne Franke
Roll: Laboratoriechef
Avdelning: Laboratoriet (Ringsjöverket och Vombverket)

Rolig fakta om dig själv
Vattennörd som gärna cyklar till jobbet när inte drivis sätter stopp för det.

Hur har din resa sett ut på Sydvatten?
Började som drifttekniker sommarvikarie 1998, slutet av sommaren 99 fick jag frågan om jag ”kunde skriva” av dåvarande produktionschef, på vilken jag svarade ja. Detta ledde till projektanställning under ett år för att bland annat skriva instruktioner och miljörapporter.

Efter det året slussades jag in i labbet och så småningom fick jag frågan om jag kunde tänka mig ta över dåvarande laboratoriechefs-tjänsten som skulle bli ledig (pensionsavgång) så 2003/2004 tog jag över och där har jag varit sedan dess.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
En mix av rent administrativt arbete, såsom fakturahantering, mejlkorrespondens, dokumentation etc. och processfrågor, detektivarbete vid diverse uppkomna processgåtor, stöd åt utvecklingsingenjörerna i vissa frågor, kontroll av diverse provresultat både inhouse och externa samt involverad i vårt blivande ackrediterade mikrobiologiska lab.

Vad är det bästa med att jobba som Laboratoriechef på Sydvatten?
Det händer hela tiden något, det blir aldrig långtråkigt, dvs mycket omväxlande. Vatten har alltid varit ett intressant ämnesområde för mig, nu är det dessutom ett hett ämne i samhällsdebatten, vilket gör det hela än mer spännande. Hos Sydvatten har man möjlighet att utvecklas och lära nytt hela tiden, jätteroligt!

Jag har stor frihet att styra upp mina dagar och känner att jag jobbar med en viktig och meningsfull samhällsfråga – dricksvattenförsörjningen för 900 000 skåningar.

Magdalena Lindberg Eklund Utredningsstrateg

Namn: Magdalena Lindberg Eklund
Roll: Utredningsstrateg
Avdelning: Teknik och Utredning

Rolig fakta om dig själv
Jag har en stark hat-kärlek relation till min dator, som jag är sjukt beroende av om dagarna. Den försöker ibland sabotera mitt arbete genom att skapa större och mindre kollapser, med varierande resultat... Det samma gäller kopieringsmaskinen... Dessa apparater har en oanad uppfinningsrikedom och potential. Vid dessa tillfällen sätts min annars väldigt långa stubin på prövning och mina kollegor kan få höra halvkvävda okvädningsord från ett annars ganska tyst rum…

Hur har din resa sett ut på Sydvatten?
Jag har jobbat med vattenfrågor hela livet, det är något av ett kall! Jag ger inte upp så lätt och dras till jobb där det finns många perspektiv på samma fråga. Detta var vad som även drog mig till Sydvatten 2014, då jag släppte taget om förra arbetsgivaren Länsstyrelsen. Hoppade helt enkelt. Ingen livlina, bytte tvärt sida från myndighetsperson till verksamhetsutövare. Och fick verkligen ett helt nytt perspektiv på både vattenfrågan och arbetssättet i stort!

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Jag är utredningsstrateg som jobbar med lite av varje på Sydvatten. Jag är ett miljöstöd i våra projekt och i driften och tar hand om de myndighetskontakter som krävs på miljösidan. Jag svarar på remisser från myndigheter och har kontakter med vattenråden. Jag jobbar även med vattenskyddsfrågor och skogsfrågor mm kopplade till vårt markinnehav.

Min vardag består mycket av pappersarbete, varvat med dagar ute vid våra vattenverk och våra sjöar, samt även dagar ute vid våra ledningsprojekt. En viktig del av mitt jobb går ut på att förklara för Länsstyrelsen och andra myndigheter vikten av vårt arbete och även vilken påverkan olika åtgärder vi gör har på omgivningen. Helt enkelt skaffa de nödvändiga tillstånd och dispenser vi behöver för att kunna komma framåt och utveckla vår verksamhet i den riktning vi vill. Jag känner mig ibland som en ”curlare” som sopar isen för att curlingstenen ska kunna nå sitt mål.

Vad är det bästa med att jobba som Utredningsstrateg på Sydvatten?
Jag har stor frihet att styra upp mina dagar och känner att jag jobbar med en viktig och meningsfull samhällsfråga – dricksvattenförsörjningen för 900 000 skåningar. Dricksvattenfrågan är komplex och sträcker sig över flera ämnesområden och flera dimensioner, vilket gör arbetsdagen spännande och medför att man även vidareutvecklas i sitt arbete. Det är intressant att följa försörjningsfrågan både från ett nerifrån-upp perspektiv och ett uppifrån-ner perspektiv och inse att det inte blir något dricksvatten producerat om inte dessa två frågor går hand i hand. Det är även fantastiskt att arbeta med kollegor som alla har lite olika bakgrund och kompetens men alla brinner för samma sak och känner stort ansvar för att dricksvattenproduktionen ska fungera både i det korta och i det långa perspektivet. Jag har blivit ödmjuk inför vilket ansvar vi på Sydvatten har för att alla delar i produktionen ska fungera. Allt från intagspumpar, ledningar, olika processteg i vattenverken, hantering av vattenverksslam till övergripande försörjningsstrategiska frågor, politik, klimatförändringar, markanvändning, vattendomar och sjöregleringar. Bra dricksvatten är en komplex fråga som kräver eftertanke och reflektion!

Det är en relativt jämn fördelning mellan att lösa nuvarande problem och att utreda framtida projekt vilket bidrar till en varierad arbetsvecka. En stor del av mitt jobb är omvärldsbevakning vilket innebär att jag besöker både nationella och internationella konferenser.

Olivia Söderman Processingenjör

Namn: Olivia Söderman
Roll: Processingenjör
Avdelning: Ringsjöverket

Rolig fakta om dig själv
Ursprunglig plan var att bli hajexpert så att jag idag jobbar med vatten känns ju ändå som att jag kommit halvvägs dit.

Hur har din resa sett ut på Sydvatten?
Jag studerade ekosystemteknik på LTH och sista terminen skrev jag mitt examensarbete för Sydvatten inom membranteknik. Ganska snabbt blev jag projektanställd för att hjälpa till med en pilotstudie inom UF-membran och efter ett halvår blev jag fast anställd som processingenjör. Nu har jag jobbat på Sydvatten i drygt 2 år och trivs väldigt bra. Jag jobbar i ett team med 3 andra processingenjörer vilket är väldigt utvecklande eftersom det finns många olika kompetenser i gruppen som man lär sig av. 

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
För det mesta är jag ute på Ringsjöverket, och ser till att processen fungerar som den ska, gör förbättringar samt är med i planeringen av framtida projekt. I detta ingår en del pilotprojekt, rapportskrivande, detektivarbete, utredningar, labbarbete, programmering, provtagningar m.m. Jag jobbar ofta tillsammans med andra, både kollegor inom företaget, andra företag och med andra dricksvattenorganisationer.

Vad är det bästa med att jobba som processingenjör på Sydvatten?
Mitt arbete är väldigt varierat vilket också är anledningen till att jag gillar det så mycket. Skrivbordsarbetet varvas med nästan lika mycket fysiskt arbete där jag är ute på verket och skruvar, lyfter, tar prover eller labbar. Det är även en relativt jämn fördelning mellan att lösa nuvarande problem och att utreda framtida projekt vilket också bidrar till en varierad arbetsvecka. En stor del av mitt jobb är också omvärldsbevakning vilket innebär att jag besöker både nationella och internationella konferenser.

 

I min roll har jag möjlighet att jobba tillsammans med driftpersonalen mot ett gemensamt mål, jag har varierande arbetsuppgifter och jag behöver inte göra några resor, vilket är bra när man har småbarn.

Fredrik Olsson Projektledare

Namn: Fredrik Olsson
Roll: Projektledare
Avdelning: Teknik & Utveckling

Rolig fakta om dig själv
Jag har tidigare varit Pingisproffs i Tyskland och är på min fritid tränare för mina barns fotbollslag GIF Nike F2010 och P2012. Tycker också om att träna och försöker att varje år delta i någon form av lopp. När tid finnes så är även jakt och fiske ett intresse.

Hur har din resa sett ut på Sydvatten? 
Jag började på Sydvatten i februari 2018. Tidigare har jag jobbat på ett entreprenadföretag som har jobbat med att bygga Vattenverk, avloppsverk och biogasanläggningar i hela världen. I princip gör jag samma sak nu men som beställare istället.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Som projektledare på beställarsidan måste man ha kontroll på samtliga teknikområden som kan beröras av projekten. Detta innebär att ditt arbetsområde är väldigt brett. För att fånga upp de många olika gränssnitt som berör projektet så måste du jobba väldigt nära driftpersonalen på Vattenverket för att skapa en god förståelse för den befintliga anläggningen som ditt projekt skall integreras emot.  Önskemål samt synpunkter från driftpersonalen är väldigt viktiga att fånga upp på ett bra sätt och hantera dem i projekten. Då genomförande av projekten oftast har en stor påverkan på vattenproduktionen så är det också viktigt att upplysa driftpersonalen över vad som händer i projekten och när det händer för att kunna ha en pågående vattenproduktion samtidigt som genomförandet av projektet går framåt.  

Vad är det bästa med att jobba som projektledare på Sydvatten?
I min roll har jag möjlighet att jobba tillsammans med driftpersonalen mot ett gemensamt mål, jag har varierande arbetsuppgifter och jag behöver inte göra några resor, vilket är bra när man har småbarn.

En av mina viktigaste och roligaste uppgifter är att jag som chef skapar förutsättningar för mina medarbetare att lyckas med sina arbetsuppgifter på bästa sätt och utvecklas i sina roller.

Åsa Håkansson Teknisk chef

Namn: Åsa Håkansson
Roll: Teknisk chef
Avdelning: Teknik och utredning

Hur har din resa sett ut på Sydvatten? 
Jag började arbeta på Sydvatten 2009 som utredningschef och ett halvår senare övertog jag rollen som teknisk chef och ansvarar för investeringsprojekten på Sydvatten. 2009 var vi tre på avdelningen och hade investeringsbudget på ca 30 mnkr och idag 12 på avdelningen och investeringsbudgeten har vuxit till ca 300 mnkr per år.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
En av mina viktigaste och roligaste uppgifter är att jag som chef skapar förutsättningar för mina medarbetare att lyckas med sina arbetsuppgifter på bästa sätt och utvecklas i sina roller. Mina arbetsdagar är väldigt varierande. Ena stunden är vi nere djupt i detaljerna i ett specifikt projekt och nästa stund arbetar vi med övergripande långsiktiga strategiska frågor.

Vad är det bästa med att jobba på Sydvatten?
Att få jobba med något så viktigt som vattenförsörjning är väldigt stimulerande.

 

Jag känner mig stolt över att vara med och bidra till en hälsosammare värld. Jag hade inte trivts med att jobba på till exempel en oljeplattform, På Sydvatten jobbar med något som faktiskt är bra för människa och miljö.

Mattias Carlsson Drifttekniker

Namn: Mattias Carlsson
Roll: Drifttekniker
Avdelning: Driften Vombverket

Rolig fakta om dig själv
Jag har en historia som faktiskt är vatten-relaterad! Jag och familjen besökte en kalkstensformation i Turkiet, i bussen dit berättade guiden att det ansågs vara en hälsokälla med hälsosamt dricksvatten. Väl där badade vi i den naturliga simbassängen och jag fick syn på en slags kran som sipprade vatten,  jag trodde att det var den omtalade hälsokällan. Så jag började dricka därifrån, tittade upp och insåg att jag druckit reningsvattnet som rann ur poolen. En bit bort såg jag den rätta källan och insåg att jag druckit fel vatten, jag var dålig en månad efter det där men lärde mig verkligen uppskatta rent dricksvatten!

Hur har resan sett ut på Sydvatten?
Jag började på Sydvatten 2005 som reparatör och jobbade ute på ledningsnätet och i borrbrunnarna. Brunnarna var då i dåligt skick så jag och en kollega drev igenom att renovera upp dem. Vi konstruerade spolutrustning så att vi kunde rengöra brunnarna och bytte även ut pumparna och gjorde om allt till rostfritt. Projektet höll på i sju år och vi renoverade114 stycken brunnar. Vi lyckades spara stora summor pengar på att göra det själva och vår egen utrustning används än idag vilket känns roligt!

Efter det så sökte de drifttekniker och jag har alltid varit intresserad av teknik, varit inne i kontrollrummet och kikat så det kändes som rätt uppgift för mig. Jag trivs väldigt bra med kollegorna och vi har ett bra samarbete.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Vi jobbar efter ett treveckors-schema  så jag har olika ansvarsområden varje vecka.

Ena veckan sitter jag i vakten och svarar i telefon och ändrar flöden i datorn. När den veckan är slut sköter jag kontrollfunktioner som att testa reservkraft och ledningsnät. Tillsist har man en vecka med sitt eget område och mitt är just brunnarna och dammarna. 

Ibland måste man vara flexibel och hoppa in där man behövs och stötta andras områden, vi har ett bra samarbete där alla hjälps åt.

Vad är det bästa med att jobba som drifttekniker på Sydvatten?

Ingen dag är den andra lik! Vi hade nyligen ett strömavbrott så det blev lite kris, men vi har en bra kommunikation och ställer upp för varandra och löser alltid situationen. Det är hela tiden någonting som händer, på gott och ont.

Jag känner mig stolt över att vara med och bidra till en hälsosammare värld. Jag hade inte trivts med att jobba på till exempel en oljeplattform, På Sydvatten jobbar med något som faktiskt är bra för människa och miljö.

Jag kan styra min egen tid och själv planera hur jag ska lägga upp arbetet. Sedan är naturen som vi arbetar i fantastisk, det är härligt att vara ute och jobba.

Dan Gustafsson Service -och Underhållsreparatör

Namn: Dan Gustafsson
Roll: Service -och Underhållsreparatör
Avdelning: Infiltration på Vomvbverket

Rolig fakta om dig själv
Jag tycker det är kul att imitera folk, det har blivit lite som ett partytrick och brukar få folk att skratta. Min favorit är Birger i Stefan och Krister, han är helt tokig på halländska. 

Hur har din resa sett ut?
Jag började på Sydvatten i april 2017. Egentligen uppfyllde jag inte kriterierna för rollen som jag sökte, men jag sökte ändå och tänkte att min långa livserfarenhet och mitt kunnande om maskiner skulle räcka.

Jag fick jobbet och har hittat min plats i teamet då jag är intresserad av maskiner och markjobb så det blev mitt område. 

Efter ett tag var det en som gick i pension och de behövde hitta en ersättare till rollen som service -och underhållsreparatör. De tyckte att jag passade in i gruppen och fick den rollen som jag har idag.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Ingen dag är den andra lik och vi gör en massa olika saker. Men ibland kan dagen börja med ett morgonmöte med alla i gruppen, därefter börjar man med sina uppgifter som att till exempel ta vattenprover i brunnarna, sköta och harva dammarna.

Ibland sker något oväntat så då får man vara på hugget och rycka ut. 

Stora delar av sommarhalvåret så är jag ute och kör hjullastare och tvättar grus. 

Vad är det bästa med din roll på Sydvatten?
Jag kan styra min egen tid och själv planera hur jag ska lägga upp arbetet. Sedan är naturen som vi arbetar i fantastisk, det är härligt att vara ute och jobba. Jag trivs inte framför datorn, därför passar det här jobbet mig bra då jag får vara ute i friska luften och röra på mig. Är det kallt så får man bara klä på sig!

Vi jobbar med bra utrustning, och saknar vi något så skaffar vi det för att  kunna göra ett bra jobb. Är man intresserad och kan motivera de som beslutar om varför man behöver något så har man kommit långt.

Jag trivs även med kollegorna, vi lär oss mycket av varandra och har kul tillsammans!


I och med att vi är många olika yrkeskategorier så har man chansen att lära sig av andra och få ett bredare perspektiv på saker och en ständig möjlighet till utveckling.

Teodor Jönsson Instrumenttekniker

Namn: Teodor Jönsson
Roll: Instrumenttekniker
Avdelning: Elavdelningen på Ringsjöverket

Rolig fakta om dig själv
Jag är en av Sveriges yngsta deltagare i Skånemannen (triathlon), vilket går ut på att ta sig över Skåne på mindre än ett dygn. Först cyklade jag från Bromölla till Ringsjön, simmade över Ringsjön och sprang till Landskrona.

Hur har din resa sett ut på Sydvatten?
Jag läste el på gymnasiet och pluggade sedan till miljösamordnare. När jag väl var klar med utbildningen 2014 så befann vi oss i en lågkonjuktur men jag lyckades turligt nog få sommarjobb på Sydvatten. 

Sommarjobbet ledde till ett vikariat tack vare min bakgrund inom el. Två år senare blev jag fast anställd som Reparationstekniker.

Hur var det var att komma in som nyexad på företaget?
Jag fick lära mig väldigt mycket och träffa nya människor, det sociala var en viktig del för mig. 

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Det är väldigt varierande, men det är lite det som är charmen. Det kan vara allt från en utryckning direkt på morgonen till att sitta en hel dag med kontorsuppgifter. Jag får jobba både med händerna och med hjärnan!

Vad är det bästa med att jobba som instrumenttekniker på Sydvatten?
Man har en samhällsnytta och ett väldigt stort ansvarsområde. I och med att vi är många olika yrkeskategorier så har man chansen att lära sig av andra och få ett bredare perspektiv på saker och en ständig möjlighet till utveckling.

Jag har stor möjlighet att forma min egen vardag. Framförallt så har vi god stämning, ett driv framåt och ett hundraprocentligt fokus när det väl gäller. Det gäller nog allt, från det lilla till det stora.

Per Johansson Produktionschef

Namn: Per Johansson
Roll: Produktionschef
Avdelning: Ringsjöverket

Rolig fakta om dig själv:
Jag är en Pitebo som har hamnat nere i Skåne, det var min fru som fick ett jobberbjudande som tog oss ner ända till Åhus.

Jag gillar vatten i frusen form och helst som tre decimeter nysnö. Jag brukar därför spenderar några veckor per år i Alperna och åka telemark.

Hur har din resa sett ut på Sydvatten?
Jag kom in i min roll på Sydvatten våren 2016. Resan hittills har varit spännande, rolig och utmanande. Dels för att det för mig var en ny bransch och inom offentlig verksamhet.

Jag har lärt mig massor! Både kring hur produktion och rening av vatten går till i en storskalig miljö till vikten av att god kontroll, kvalitet och att hålla produktionen igång dygnet runt.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
En vanlig dag börjar med en kopp kaffe. Sedan blir det alltid en sväng förbi kontrollrummet för att se vad som eventuellt har hänt sedan dagen innan och att allt ser okej ut. Dagarna brukar vara en mix av möten, pappersarbete och såväl långsiktig som kortsiktig planering av verksamheten. Den ena dagen är inte den andra inte lik.

Vad är det bästa med att jobba som produktionschef på Sydvatten?
Dels så är det kul att jobba med en produkt som tillför samhällsnytta. Sedan är det även en verksamhet där man har stor möjlighet att påverka sin vardag och i min roll har jag frihet under ansvar vilket jag gillar.

Jag har stor möjlighet att forma min egen vardag. Framförallt så har vi god stämning, ett driv framåt och ett hundraprocentligt fokus när det väl gäller. Det gäller nog allt, från det lilla till det stora.

 

Vill du också jobba med oss?

Se våra lediga tjänster här eller connecta med oss för att hålla dig uppdaterad om kommande möjligheter på Sydvatten.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor